Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7480 009b
Reposted frompanicma panicma viajohnfrusciante johnfrusciante
1047 c923
strasznie jaram się młodym Frusciante.
Reposted frompanicma panicma viajohnfrusciante johnfrusciante
0382 86c0
9785 0d53
     "WOOOW CO JEST, SOLO SAMO SIĘ ZAGRAŁO?!"

Sir Psycho (very) Sexy
Play fullscreen
John at his lowest
Reposted fromjohnfrusciante johnfrusciante

003. Misery loves company? | Columbine

Każdy, kto zgłębia tematykę masakry w Columbine High School, na pewno nie raz zadał sobie pytania: czyj to był pomysł? Kto był liderem?
Reposted byfuckyeahliteratura fuckyeahliteratura
Spojrzała uważniej na syna. Sprawiał wrażenie istoty z innego świata w tym krajobrazie przesyconym rześkim, chłodnym powietrzem. Jego rysy wydawały się zbyt delikatne na tle poszarpanych zboczy gór, widniejących w tle; jego skóra – bielsza nawet od śniegu. Nie pasuje do tego miejsca, pomyślała Lacy, i nagle dotarło do niej, że podobna refleksja nachodziła ją na widok Petera bez względu na to, gdzie się w danej chwili znajdował.
— Jodi Picoult, "Dziewiętnaście minut"
Reposted byfuckyeahliteratura fuckyeahliteratura
9398 9064 500
You can almost hear it...
Reposted fromsamuso samuso viatheworstnightmare theworstnightmare
7265 a5ea 500
0436 35e6 500

teenageers:

planets

Reposted fromherecomeschaos herecomeschaos viaraita raita
2113 ba9c
Reposted fromHarderthanaRock HarderthanaRock viaraita raita
Reposted fromgruetze gruetze viaraita raita
1010 9da0 500
Stanisław Dróżdż w Muzeum Narodowym Wrocław, foto: Michalina Grodzka
Reposted frommychalyna mychalyna viaraita raita
0532 2dee
Reposted fromamatore amatore viaraita raita
6428 4967
7702 e7f9
Reposted fromhagis hagis viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl